'Ben & Nomthandazo Radebe' tagged posts

Ben Radebe

Udumo Malube kuNkulunkulu

Siyambonga uNkulunkulu owasiholela kule ndawo Ekhaya kuse Mzimkhulu. Ngangingakaze ngizwe ngemishini yakwa Sizabantu. Ubaba uDahl nowakwakhe eHarding babefuna ibhasi elalizoletha abazalwane bakwa Sizabantu kule mission eseKranskop. Nganginebhasi elincane elilayisha 22 wabantu ngaleso sikhathi. Baliqasha, kwakungo Septemba ka 2007. Umshayeli walo washonelwa isihlobo sakhe kuzona lezo zintsuku futhi kwakuzongcwatshwa kuyona leyo mpelasonto. Ngaphoqeleka ukuba ngizishayelele mina…