'Bheki Memela' tagged posts

Bheki Memela

Siyabonga

Sanibonani Mina ngiwu Bheki Memela. Mina yilokhu engisizakale ngakho KwaSizabantu, bengintshontsha langisebenza khona, nginamanga, ngiqonyiwe ngishadile, futhi bengithanda ukulwa noma impi. Insindiso itholakale ngoMawami eyithola kwaSizabantu, kwasindiswa osisi bami, ubaba wami, saganwa kwasizakala nomkethu. Siyabonga ngoba sinengane efunda khona futhi siyazibona izithelo zeVangeli. Good day, I am Bheki Memela and this is how KwaSizabantu Mission…