'Eunice Ngubane' tagged posts

Eunice Ngubane

uNkulunkulu wangisiza nami

uSizabantu Mission kukhulu angenzela khona ngempilo yami. Angiqedanga esikoleni ngalala phansi ocansini lokufa. Iminyaka ewu5 kubiza ukufa. Odokotela bathi nginesilonda ngaphansi kovalo. Ngangisewumuntu umusha ngalesosikhathi ngangizikhonzela enkonzweni yami nayiKwasizabantu Mission. NgayaKwasizabantu khona ngigula wangikhuleka ubaba uMfundisi E. Stegen, ngasinda kuze kube namhlanje. Amaphilisi lawa andliwa manje mina angiwadli kodwangiyaphila. Ilokhu ngathandazelwa yenzeka indaba ngosizabantu ;