'Nompumelelo Maphumulo' tagged posts

Nompumelelo Maphumulo

Ivangeli Lakhona Leqiniso

Mina Nompumelelo Patience Maphumulo, ngingumzalwane okhonza egatsheni lakwa Sizabantu kusukela ebuncaneni bami. Yebo, ngikhulile ngabuye nganhlanhlatha endleleni kodwa ngiyalibonga kakhulu ivangeli lakwa Sizabantu engalitholayo ngoba langenza ukuthi ekulahlekeni kwami lokho ngibuye ngikhumbule emuva ezintweni engizenzelwe yimishini. Ivangeli lakhona leqiniso elikwaziyo ukushaya isono. Isono nje isono, akukho okungale kwalokho. Uma ngibuka nje kusukela emuva ngimncane ngiza…