'Nozipho Mazibuko' tagged posts

Nozipho Mazibuko

Ngize njengesoni esikhulu

Ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Igama lami Nozipho Mazibuko. Ngisindisiwe ngafika kwaSizabantu mission ngiyisoni esikhulu (lesbian & drugs). Ekhaya basebehlulekile imina. Ngifisa ukubonga ubaba umfundisi Stegen, KSB. Ngezifundiso ezangenza ngazana noJesu ngangingakwazi ukufunda ibhayibheli nokukhuleka kodwa abantwana bakaNkulunkulu bathi akukho okuzongisiza kumele ngifunde ibhayibheli lingamazwi okuphila, ukuthandaza kungamandla okuphila. Ngakwenza lokho kwangisebenzela kwathinta inhliziyo (James 5V16)…