'Siyethemba Hlongwa' tagged posts

Ishumayela Ivangeli Ngeqiniso

Ngaqala ukuya kwasizabantu ngo 2013. Ngangineminyaka eyi 15 ngaleso sikhathi, manje sengineminyaka engama 22. Ayikho indawo enokthula nomoya kaNkulunkulu nje ngaleya lapho ivangeli lishunyayelwa khona ngeqiniso; nalapho umuntu wesifazane njegami engafunda ukuthi kumele aziphathe kanjani. Kunosizo kubantu ababhema izidakamzwa, baningi abasizakele bakwazi ukuqala kabusha izimpilo zabo. Yilokho engikwaziyo ngeMishini yaKwaSizabantu. Siyethemba Hlongwa I began my…