'Thandi Mkhize' tagged posts

Thandi Mkhize

Ivangeli Eliphilayo

Ngiyabonga ungenze umuntu, KSB. Ngifike mina ndihluphekile yangaka nginengane ngathola umsebenzi ngiyahola imali, futhi ngifundisa ingane ngondla ikhaya. Sengakhale ingane zami ikhaya nginonomuzi. Ngombona Nkulunkulu ngenceku yakhe uBab’ uMfundisi amenze ithulusi ukukhanda imphefumulo yabantu ngalelivangeli eliphilayo. Nginjenje ngenxa yalo. Ngibonga. Thandi Mkhize eNgudwini   Thank you for making me a person, KSB. I arrived while…