'Thuleleni Mthethwa' tagged posts

Thuleleni Mthethwa

Ivangeli Lakudala Elingashebi

Namhla ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, kungenxa ka Baba Umfundisi oshumayela ivangeli lakudala elingashebi. Ubaba ungukukhanya phambi kwethu futhi ulusizo olukhulu. Asikhokhiswa mali ngokuba umzalwane waka Sizabantu sihamba mahhala siyezinkonzweni silungiselwe indawo yokulala, silungiselwe nokudla mahala. Sithola nethuba lokuthandaziswa uma sigula enyameni noma emphefumulweni. Ibandla laka Sizabantu linabantwana bakaNkulunkulu esizihlanza kubo ngokomoya. Basithwala ngemikhuleko basiyise enkosini ukuhlanganyela…