'Zanele Maziya' tagged posts

Zanele Maziya

Ngambona uJesu

Ngidlulisa ubufakazi bami ngokuthi uSizabantu wangenzelani. ¬†Ngaya KwaSizabantu ngihluphekile ubaba wekhaya ephuza utshwala esehlule odokotela. Wayezama ukubuyeka. Babemnika lonke uhlobo lwamaphilisi bethi uma eke wabuphuza edla lwamaphilisi uyokufa. Wayebuphuza angafi, nezinyanga nazo zahluleka. Kodwa kwaya mina KwaSizabantu. Ngaleso sikhathi ngangisengumakoti ngisindisiwe. Ngazi ukuthi nginemthwalo engangiythwele. Ngavuma izono zami ngakhohlwa ubaba obephuza ngazibona mina ukuthi angiyi…