Kuningi Esikuzuza Khona

Umntanami wathola usizo khona esehambe umhlaba wonke ngenxa yedakamizwa kumanje use University kuningi esikuzuza khona nama counselors ayasisiza thina sinezinkinga esingaz soxoxela bani

Nonhle Shange

My child received help at Kwasizabantu Mission and is now at University – this after traveling around the world because of his drug addiction. There is a lot that we gain through Kwasizabantu. We receive help from counsellors, whom we are able to speak to about our problems.