Ngiyaziqhenya Ngemishini

uMr Ngubane, uThishanhloko wesikole esingumakhelwane wethu: Ngiyaziqhenya ngeMishini; nje ngomakhelwane ngingasho ngithi kuningi okuhle okwenzakalayo eMishini. Ngoba iMishini ne aQuellé baqashe abantu abaningi emphakathini wethu; Ngisho izinga lobugebengu lehlile.