Ngiyaziqhenya Ngemishini

uMr Ngubane, uThishanhloko wesikole esingumakhelwane wethu: Ngiyaziqhenya ngeMishini; nje ngomakhelwane ngingasho ngithi kuningi okuhle okwenzakalayo eMishini. Ngoba iMishini ne aQuellé baqashe abantu abaningi emphakathini wethu; Ngisho izinga lobugebengu lehlile.

Rocket

Install Kwasizabantu App

Install this application on your home screen for quick and easy access to sermons.

Just tap Share then "Add to Home Screen"

Install App