All Testimonies

Ngakwazi Ukuthola Usizo

Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi asenzele lendawo yakwaSizabantu.
Christiaan Pieterse

God Showed Me that He Loves Me

I am happy that God showed me the way to KwaSizabantu because the best decision I made was to accept God as my Saviour.