All Testimonies

Izandla Ezimnene

I am thankful that KwaSizabantu Mission assists us to reinstate our morals and to reconcile us to the Lord Jesus.
Mlungisi Mgobhozi

UThixo Unamandla

UThixo uyasebenza ebomini bam imihla ngemihla.